BANC DE TERRES DE RIBA-ROJA D’EBRE

Vols arrendar la teva finca?
Busques començar el teu projecte agrari?
Tens finques i no les pots treballar?
Ets agricultor i busques permuta de les teves terres?
T’agradaria reviure les terres sense ús?

PRESERVEM JUNTS EL NOSTRE PATRIMONI
Plataforma d’oferta i demanda de finques rústiques

La regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre impulsa un Banc de Terres al municipi juntament amb l’associació Tecolote, una entitat sense ànim de lucre que formen part de la comunitat de coworkers de Zona Líquida.

QUÈ ÉS EL BANC DE TERRES?

Es tracta d’una iniciativa públic-privada de gestió sòl agrícola públic o privat amb la qual es vol posar a disposició de persones o entitat interessades terres per al seu projecte agropecuari, sota diferents fórmules: cessió, lloguer, lísing agrari, usdefruits… D’aquesta manera, es vol fer front a les dificultats d’accés a la terra per promoure el desenvolupament territorial del municipi, impulsant un canvi de model socioeconòmic i mediambiental, i de l’estructura agrària de Riba-roja.

PER QUÈ UN BANC DE TERRES?

El Banc de Terres de Riba-roja d’Ebre és, doncs, una eina al servei de la redistribució de la terra que, independentment de la seva titularitat, pugui servir als propòsits dels interessos públics generals o interessos socials com l’impacte negatiu que genera en el medi ambient l’abandonament de la terra, ja no només per la pèrdua de superfície agrícola útil, sinó també per l’increment en el risc d’incendis, la proliferació de plagues i el major risc de degradació ambiental i paisatgística que suposa.

OBJECTIU: ECONOMIA CIRCULAR

 • Fomentar i possibilitar per un temps l’aprofitament agroecològic de solars i terres en desús.
 • Dinamitzar oportunitats i iniciatives socioambientals i educatives.
 • Facilitar la possibilitat i estimular la creació de l’autoocupació verda.
 • Incentivar als joves a optar per una agricultura sostenible, mitjançant assessorament i formació sobre el cultiu ecològic i emprenedoria en el sector.
 • Facilitar el contacte directe entre agricultors i comerços locals per a permetre als primers a oferir aliments frescs i saludables a bon preu. D’aquesta manera es fomenten els productes de Km 0 i es promou una economia circular.

COM HO FEM?

Per tal de posar en marxa del Banc de Terres de Riba-roja, Ajuntament i entitat crearan una base de dades de finques, amb entrades per a l’oferta i la demanda de terres del terme municipal. També impulsaran un model tipus de contracte de custòdia agroecològic entre propietari i usdefruit interessat, que pot ser en forma de cessió o lloguer, i pel temps acordat entre les part, amb la garantia d’una eina gestionada per l’administració local.

Els interessats hauran d’associar-se emplenant el formulari corresponent per al Banc de Terres, segons si són:

– Oferents de finques rústiques: Formulari d’alta d’oferent de finca rústica
– Demandant de finques rústiques: formulari d’alta com a demandat de finca rústica.

Un cop inscrits, els socis tindran la possibilitat de realitzar modificacions pel que fa a les característiques de les seves sol•licituds, així com donar-se de baixa quan hagin satisfet la seva demanda, u bé en el moment que considerin pertanyent. Donar-se de baixa de la iniciativa no anirà relacionat amb deixar de ser soci de l’Associació, a menys que el soci tingui aquesta voluntat.

– Formulari de modificació de dades.
– Formulari de baixa com a ofertor de finca rústica.
– Formulari de baixa com a demandant de finca rústica

Aquests formularis es troben a les oficines municipals.

Per tal de determinar les adjudicacions de les finques disponibles a les parts demandants, aquestes seran concedides en funció de criteris de preferència, basats a donar prioritat a les característiques següents:

 • Persones a l’atur.
 • Agricultors o ramaders professionals o a títol principal.
 • Joves de nova incorporació.
 • Col•lectius en risc d’exclusió:
  • Persones amb discapacitat de qualsevol mena.
  •  Autònoms amb problemes de feina o endeutament.
  • Persones majors de 55 anys
 • Proximitat de residència a la finca sol•licitada.
 • Projectes d’interès cultural. En aquest cas, el Consell Rector valorarà el projecte proposat per la part demandant, adjudicant així una ponderació determinada, tenint en alça els següents criteris:
  • Projectes que afavoreixin l’activitat econòmica, turística o d’interès cultural del territori.
  • Projectes que vetllin per la salvaguarda del patrimoni de la Biodiversitat.
 • Agricultura o Ramaderia Ecològica
 • Agricultura Orgànica
 • Agricultura lúdica: activitats de camp complementàries a altres feines o ingressos. En aquest cas es prioritzarà l’accés a les finques de menys extensió.

En cas d’existir més d’un demandant per a la mateixa finca, es realitzarà una selecció per part del Consell del Banc de Terres d’acord amb les seves bases reguladores aplicant els criteris de preferència.

Un dels objectius estamentals del Banc de Terres és la finalitat de posar activitat en finques rústiques en estat abandonat, no treballat o erm. És per aquest motiu que s’exigirà en les persones cessionàries de les finques, que compleixin la realització de les activitats agràries/ramaderes/turístiques/culturals corresponents en cada cas per tal de dona’ls-hi vida i protegir el patrimoni natural i territorial.

També es vetllarà per la protecció del patrimoni, es comptarà amb una sèrie d’obligacions en aquest que la finca ho determini i es realitzaran inspeccions anuals.