Calendari de pagament en període voluntari dels impostos i de les taxes per a l’exercici 2018: