• INFORMA’T

Pla Local de Joventut

El Pla Local de Joventut en un municipi engloba la planificació estratègica de les polítiques de joventut. Segons Matus C. la planificació significa pensar abans d’actuar, pensar amb un mètode sistemàticament, per tal de trobar la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos disponibles. És a dir, el que es conclou és que el Pla Local de Joventut és una eina per pensar i crear futur.

Així el present Pla té com a principal objectiu, per una banda, realitzar una anàlisi quantitativa en relació a diferents aspectes sociodemogràfics i estructurals, educatius, i laborals, a través de les dades estadístiques de l’IDESCAT i la Secretaria de Joventut; i una anàlisi qualitativa a partir de grups de discussió entre joves i professionals en matèria juvenil, així com una enquesta.

Per altra banda, s’ha realitzat una avaluació de les polítiques de joventut dels darrers anys i incloses en l’anterior Pla 2012-2015. En aquesta avaluació s’ha implicat les diferents àrees de l’ajuntament que concentren els serveis per als i les joves com són el Punt d’informació Juvenil i el Servei d’Orientació municipals.

Finalment, per dissenyar el nou Pla Local de Joventut de Riba-roja d’Ebre i poder planificar unes línies de treball tenint en compte la diversitat dels i les joves, hem comptat amb el suport del Servei Comarcal a la Joventut, i hem seguit les pautes proposades al Pla Nacional de Joventut, s’han establert uns objectius específics i unes línies d’actuació concretes.

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012 – 2015

Associació de Joves “La Txavalada”

de Riba-roja d’Ebre