Transformació al regadiu del marge esquerre

L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre posa a disposició dels propietaris de parcel·les rústiques de secà al marge esquerre del terme municipal la informació necessària per a la transformació en regadiu d’aquests terrenys. En aquesta pàgina hi ha tota la informació sobre aquest important projecte. La INVERSIÓ TOTAL és de 6.656.592,72 €, la qual cosa suposa 10.021,44 € per hectàrea (IVA inclòs). D’aquest, el 85% l’assumeix el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), 5.658.103,81 €, és a dir, 8.518,22 € per hectàrea (IVA inclòs). El 15% del total va a càrrec dels regants, que aportaran 998.488,91 €, 2.164,48 € per hectàrea (IVA inclòs).

Contacta

Documentació

Si ets un propietari i estàs interessat en fer aquesta conversió a les teves terres, o bé vols rebre més informació, pots contactar amb l’Ajuntament a través del formulari. També et pots descarregar el compromís d’adhesió, omplir-lo i adreçar-lo a les oficines municipals.

Àrea regable de l’estudi.

Condicions del servei
 • Dotació anual: 2.800 m³/ha
 • Dotació mes de màxima demanda: 654 m³/ha
 • Cabals de subministrament:
  • A hidrant: 0,7 l/s ha
  • A presa parcel·lària:
   • fins a 0,3 ha: 1 l/s
   • entre 0,3 i 3 ha: 1,85 l/s
   • més de 3 ha: 0,62 l/s ha
 • Pressió del servei: 10 mca a emissor més desfavorable
 • Aigua filtrada a 130 micres
Principals característiques
 • Superfície total: 455,64 ha
 • Captació:
  • nombre de bombes: 2 verticals
  • potència per bomba: 125 kW
 • Canonades de PEAD (DN 500-50): 65.845 ml
 • Hidrants d’agrupació: 50 unitats
 • Preses parcel·làries: 274 unitats
 • Xarxa de reg telecontrolada

Les xifres

455,64 ha

de superfície total afectada

6.656.592,72

d’inversió total