Renovat el paviment i la xarxa d’aigües i clavegueram del carrer Garites

L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre ha invertit 15.000 euros en la millora del paviment i dels serveis del carrer Garites, després de detectar un problema en el ferm d’aquest carrer que podria haver ocasionat la caiguda de la paret de tancament d’un pati particular.

Les obres, a càrrec de la brigada municipal, s’han dut a terme després que inicialment es detectés un esvoranc sota el ferm del carrer. La inspecció feta a la zona va posar de manifest que l’esvoranc detectat amenaçava amb l’enfonsament del carrer, motiu pel qual les obres s’han dut a terme amb caràcter d’urgència.

 A més del paviment, la intervenció municipal també ha contemplat la renovació dels serveis d’aigües i clavegueram del carrer des del punt on es trobava l’esvoranc fins a la cruïlla del carrer de la Palla. I és que un cop aixecat el carrer es va comprovar que la xarxa de clavegueram, dels anys 60, es trobava molt deteriorada i presentava nombroses fuites. Així, la brigada ja renovat tota la xarxa potable d’aquest punt del poble, substituint el tub de fibrociment per tub de polietilè. També s’ha renovat la claveguera i els col·lectors dels veïns, i s’ha fet un nou embornal per a recollir les aigües pluvials. El ferm nou s’ha fet amb formigó a un sol nivell, delimitant la zona de vianant amb panot gris i deixant a l’espai central la recollida pluvials.