Riba-roja acull la Nayara en el primer bateig civil celebrat al municipi

Jo, Alcalde de l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre, en virtut de l’autoritat que m’atorga la llei, i amb l’objectiu de contribuir a l’acompliment d’aquests principis i drets per mitjà dels quals aquest Ajuntament intenta promoure la solidaritat com a eina de protecció dels drets, ACULLO NAYARA dins de la comunitat de la vila de Riba-roja d’Ebre”.

Dissabte, 20 de juny, va tenir lloc a la sala de Plens de l’Ajuntament de Riba-roja la primera Cerimònia d’Acolliment a la Comunitat a la Casa de la Vila, popularment conegut com a Bateig Civil. L’acollida va ser la nena Nayara Torres Pino, filla del Manel Daniel i de la Yolanda. Els seus padrins van ser la Magda i l’Agustí.

Ordenança municipal

L’acte s’emmarca en l’Ordenança per a la celebració d’acolliments civils o actes de benvinguda a la comunitat, aprovada al ple del passat mes de desembre per regular l’acolliment o benvinguda dels nouvinguts, per naixement o adopció, al poble. El que popularment es coneix com bateig civil. S’hi poden acollir els nens menors de 6 anys, en cas de naixement, o menors de 12 si és per adopció, sempre i quan l’infant estigui empadronat al municipi. L’acte, que se celebra a la sala de Plens de l’Ajuntament, està presidit per l’alcalde, o regidor en qui delegui, i disposa de tot un protocol que inclou la lectura de dos article de la Convenció dels Drets de la Infància.