L'Ajuntament ja té els diners per a les obres del carrer Sequer, Major, plaça Església i l'ampliació del cementiri

L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre ha formalitzat avui la signatura d’un crèdit a llarg termini de 200.000 euros amb el BBVA, que es destinarà íntegrament a finançar inversions per al municipi. Aquesta partida cobrirà els 159.711,97 euros previstos en el projecte d’arranjament del carrer Sequer, una intervenció llargament reivindicada pels veïns a causa del seu mal estat i que suposa la primera intervenció urbanística de millora del Nucli Antic. A més, inclou la meitat del cost de la pavimentació del carrer Major i la plaça de l’Església (21.342,52 euros) i l’ampliació del cementiri municipal (18.945,51 euros).

L’Ajuntament recupera així la seva capacitat inversora després de quatre anys marcats per la contenció pressupostària i el pagament del deute pendent. L’alcalde, Antonio Suárez, destaca el fet que “l’import íntegre del préstec es destina a inversió, i no pas a despesa corrent com en legislatures passades”. Suárez afegeix a més que “tot i s’han demanat aquests 200.000 euros per invertir en obres necessàries per al municipi, aquest any l’Ajuntament amortitzarà més capital del que s’ha demanat amb aquest préstec”, en total 250.461,70 euros.

Tutela de la Generalitat en compliment del Pla d’Ajust

El deute municipal, a 31 de desembre de 2014, era d’1.256.931,75 euros. Com a condició per signar el crèdit avui, a més, ha estat necessari liquidar els 58.067,70 euros que quedaven del Fons de Proveïdors sol·licitat el 2012 per fer front al pagament de factures i inversions anteriors. Aquest 2015 s’amortitzaran doncs 250.461,70, sumant els 192.394 euros previstos en el pressupost municipal per eixugar el romanent negatiu de tresoreria, en compliment del Pla d’Ajust imposat per sanejar els comptes municipals.

Tot a punt per l’asfaltat del carrer Major i la plaça de l’Església,

Un cop l’Ajuntament disposa dels diners, la primera de les obres a tirar endavant és la pavimentació del carrer Major i la plaça de l’Església, una obra que ha de donar solució als problemes de caigudes del veïnat que ocasiona el mal estat del ferm del carrer. Així, el ple celebrat ahir al vespre a Riba-roja va ratificar l’acord de la mesa de Contractació per adjudicar aquesta obra a l’empresa Arnó, de les cinc que optaven a la seva execució. Aquesta empresa va presentar la millor oferta, entre les cinc empreses que hi optaven, amb per un import de 44.455,52 euros.

Els treballs de pavimentació del carrer Major consistiran a rebaixar 4 centímetres el formigó ja existent per tornar a asfaltar de nou tot el tram del carrer i voltants de la plaça de l’Església, en total 3.090 metres quadrats de via urbana. Es preveu tenir enllestits els treballs en deu dies. L’empresa Arnó inclou també en la seva oferta la pavimentació del carrer Progrés, on hi ha els tallers Perna.

plaça Església

El carrer que envolta la plaça de l’Església entra en la millora.

carrer Progrés

El carrer Progrés es pavimentarà durant l’execució del projecte.

carrer Major1

El carrer Major en el seu tram inicial, on es concentren els establiments de bar i restauració.

carrer Major2

Tot el traçat presenta un paviment en mal estat a causa d’obres puntuals.