Riba-roja posa't guapa! Una ordenança promou que els veïns del Nucli Antic pintin la façana de casa seva

L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre continua apostant per millorar la imatge del Nucli Antic del municipi, ara amb la creació d’una ordenança aprovada en el darrer ple municipal. L’objectiu és continuar recuperant el casc històric, en aquesta ocasió donant suport als veïns de la zona en la pintura de les façanes dels seus habitatges. La mesura arriba després de la primera gran intervenció urbanística realitzada al carrer Sequer i la plaça del Forn i l’obertura de dos nous miradors al riu Ebre aquest estiu. A la vegada, la nova ordenança regula els colors que es podran utilitzar a les façanes, per tal de donar una imatge renovada i estèticament agradable d’aquesta zona antiga del poble.

Els detalls de les ajudes

Puigdemont inauguració Plaça del Forn

Acte d’inauguració de la primera gran intervenció al Nucli Antic, a càrrec del president Puigdemont el passat 16 de juliol.

Les persones que es podran beneficiar de subvencions per pintar les seves façanes són les que tenen habitatges al carrer Sequer, la plaça del Refossar, la plaça del Forn, el carrer Garites, el carrer Església, el carrer Mestre Cabané, el carrer Sol, el carrer Palla, les travesseres del carrer la Palla, el carrer Triangle, el carrer Sant Roc, el carrer la Pena, el carrer Portal i el carrer Pedrera. Cal remarcar que els propietaris que disposin d’una façana en aquesta zona i una altra posterior a la façana fluvial o a l’antiga carretera T-741 estaran obligats a pintar les dues.

L’Ajuntament facilitarà tota la pintura a aquells veïns que es vulguin acollir a aquesta mesura. Així, l’ajut per part de l’ens local serà l’import de la quota a satisfer en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), meritat en la pintura de les façanes i de la taxa d’expedició de llicència urbanística corresponent. A més, els interessats podran triar entre realitzar els treballs de pintura ells mateixos, demanar-ho a un tercer o que els dugui a terme un operari de la brigada del mateix Ajuntament.

Carta de colors

El consistori també ha especificat la carta de colors que es podrà utilitzar, per aconseguir una harmonia i evitar impactes visuals per causa de coloracions estridents o composicions que dificultin l’acoblament o integració de les edificacions del seu entorn. Així, per evitar una excessiva homogeneïtzació, dues cases veïnes no es podran pintar del mateix color, però sí de tonalitats diferents.

Tota la informació es recull en una ordenança aprovada inicialment en el ple municipal celebrat el passat 30 de setembre. El text se sotmet ara a un període d’informació pública de 30 dies, durant el qual es poden presentar reclamacions i suggeriments.

Per a més informació us podeu dirigir a les oficines municipals.