El Govern impulsa la construcció de la depuradora de Riba-roja d’Ebre

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adjudicat el contracte per dur a terme la redacció del projecte constructiu per a configurar el sistema de sanejament de Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre), que inclourà els punts d’abocament de la xarxa de clavegueram amb els corresponents col·lectors i una depuradora amb capacitat per tractar 520 m³/dia.

El pressupost d’adjudicació ha estat de 107.455 euros i un cop s’hagi signat el contracte, es disposarà d’un termini de sis mesos per dur a terme la redacció del projecte constructiu. A partir d’aquí, un cop aquest estigui aprovat i es disposi dels terrenys necessaris per executar les obres, s’iniciarien els treballs sobre el terreny.

El projecte haurà de contemplar la ubicació dels punts principals d’abocament de la xarxa de clavegueram per recollir les aigües residuals i que aquestes siguin transportades cap a la depuradora mitjançant els corresponents col·lectors, a més que la depuradora disposi de sistemes de reducció de fòsfor. La de Riba-roja se sumarà a les 516 depuradores en servei que actualment hi ha a Catalunya, i que sanegen les aigües residuals del 97,1% de la població.