Ajuntament i coworkers signen els convenis per al nou model d’autogestió de Zona Líquida

Signatura del convenis de col·laboració, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Aquest matí s’ha formalitzat a la Sala de Plens la signatura dels convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre i l’Associació de Coworkers Zona Líquida que permetrà que, a partir d’ara, els usuaris de Zona Líquida autogestionin aquest equipament municipal. A l’acte han assistit l’alcalde, Antonio Suárez, i la presidenta de l’Associació de Coworkers, Pilar Andrés, així com el regidor de Promoció Econòmica, Lluís Busom, i usuaris de l’espai de coworking.

Així doncs, amb el conveni de cessió de Zona Líquida l’entitat gestionarà directament les instal·lacions, assumint el compromís d’acollir en l’espai de forma gratuïta aquelles activitats sense afany de lucre que promoguin altres associacions o entitats i veïns del municipi, amb la voluntat que Zona Líquida sigui un referent de dinamització econòmica i social a Riba-roja, amb el suport municipal. Zona Líquida disposa de dues sales: una de treball comú i una sala de reunions, l’ús de la qual és prèvia reserva i ha de ser autoritzat per part del dinamitzador de Zona Líquida.

Junt amb aquest acord, també s’ha aprovat un segon conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació de Coworkers, regulant la dinamització de l’espai, la realització d’activitats i la gestió documental per obtenir subvencions públiques destinades a aquestes finalitats. Els usuaris, ja siguin fixes o esporàdics, han de complir amb el reglament de règim intern de l’equipament que recull, entre altres, l’ús i reserva de les sales, l’horari 24/7 i els deures i obligacions dels usuaris.

Per part de l’entitat, “l’objectiu prioritari per al 2021 serà el dotar l’espai de major contingut quant a la realització d’activitats, tant per als coworkers i emprenedors, com per a la població en general”, diu la presidenta.

Imatge de l’Assemblea constituent, el 13 de novembre de 2019.

Com associar-se a l’entitat
Els usuaris de Zona Líquida es van constituir com a associació el 13 de novembre de 2019 amb l’objectiu d’autogestionar l’espai de coworking, després de 8 anys de la seva creació com a primer espai de coworking rural del país.

A l’assemblea constituent de fa un any hi van participar 11 coworkers, els quals hauran d’oficialitzar ara la seva pertinença a l’entitat donant-se d’alta com a socis i pagant una quota anual, que en el cas de les persones físiques és de 30 euros l’any, 40 per a les persones jurídiques.

Poden ser usuaris les persones amb un projecte empresarial, una idea de negoci o una activitat professional compatible amb l’ús d’aquest espai compartit. Entre els avantatges de formar part de l’entitat hi ha la gratuïtat en l’ús de l’espai i la reserva de sales i descomptes en tarifes d’ús de la impressora i material. Els socis han de signar un full d’alta i una declaració responsable, i se’ls facilitarà una clau d’accés, una bústia i un armariet.

Toni Lanzas és el coordinador de Zona Líquida i la persona de referència per als interessats en formar part de la comunitat. La primera Junta de l’entitat està formada per usuaris històrics d’aquest espai de teletreball: Pilar Andrés, qui n’és la presidenta i va ser una de les primeres teletreballadores del poble; Olga Poblet és la tresorera; i David Borrull, el secretari.