• POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal o POUM és l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori que inclou tot el terme municipal de Riba-roja d’Ebre. Podeu consultar el document accedint al Registre d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) es troba en procés d’aprovació.

Actualment són vigents les normes subsidiàries publicades el 26 de juny de 1997, amb text refós de 13 de setembre de 2005 i modificades el 19 d’octubre de 2006.
Consulta l’informe de Sostenibilitat Ambiental:
Salutació
Consistori
Govern municipal
Municipi
Seu electrònica