Iniciades les prospeccions arqueològiques al Castell Templer de Riba-roja d’Ebre

Concretar els límits de tancament del Castell Templer de Riba-roja d’Ebre i conèixer-ne la seva potencialitat arqueològica. Aquests són els principals objectius de les prospeccions que s’estan portant a terme durant aquest dies a les restes del castell, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), que es troba situat al cas antic de la vila. Els treballs formen part del conjunt d’actuacions programades per l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre per a recuperar el Nucli Antic.

Les prospeccions arqueològiques, que tenen lloc a la cara nord de les actuals restes i van a càrrec de l’empresa ABSIS Patrimoni Cultural, són supervisades per la Comissió de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre.

Del Castell Templer de Riba-roja se’n conserva actualment l’edifici conegut com a presó i un espai de volumetria circular, propietat d’un particular que utilitza com a magatzem, i que hipotèticament constituiria inicialment la primigènia capella del Castell.

La seva història

El Castell de Riba-roja d’Ebre és documentat l’any 1153, quan Ramon Berenguer IV cedeix el castell de Miravet i les seves pertinences, entre les quals el Castell de Riba-roja, a l’ordre del Temple. L’ordre l’engrandeix i es consolida una vila al voltant d’aquest fins a constituir el que actualment coneixem com a casc històric. Al llarg dels segles ha sofert modificacions, ja a mans de l’Ordre de l’Hospital, i durant les guerres del Francès i les guerres Carlines. Finalment fou desconstruït parcialment i els seus carreus aprofitats en la construcció de les cases Mestre Cabané.