Canvi del sistema de calefacció de l’escola municipal

Avui fa 2 mesos que va entrar en funcionament el nou sistema de calefacció de l’escola municipal basat en l’ús de la biomassa. L’actuació ha consistit en el canvi de la caldera de calefacció per 2 calderes de biomassa. Això ha suposat una millora en el confort de les instal·lacions educatives i un estalvi econòmic del 50-60% per a l’Ajuntament.