Figot Tour

Som una associació senderista i excursionista, sense ànim de lucre. Amants de la nostra terra, defensors del nostre patrimoni i compromesos amb el Medi Ambient.

El 15 d’abril de 2017, Ramon Puig i Joan Carles Baró van fer una excursió en unes 19 persones del poble que volien conèixer la sendera dels Valencians. Aleshores, se’ls va ocórrer el nom de Figot Tour per a recordar aquella data.

A partir d’aquell dia, hem anat creixent, hem continuat fent caminades, s’han anat afegint nous membres, fins a arribar al moment actual, en el qual hem fet un grup de treball molt unit i ben avingut, i ens hem legalitzat com a associació senderista i excursionista, sense ànim de lucre.

En aquest temps, 8 membres de la Junta, acompanyats de les regidories de Serveis i Promoció Econòmica, hem fet el curs per a l’obtenció del carnet verd per a ser voluntaris/àries de l’Associació de Defensa Forestal (ADF).

Col·laborem amb l’Ajuntament i amb diverses associacions en l’organització de caminades, així com caminades benèfiques i caminades de salut. També estem inventariant i fotografiant les coves i aljubs de tot terme.

Per altra banda, som un grup molt actiu a les xarxes socials socials, passant ja dels 2.000 amics a Facebook. Tots els diners que es recapten en les caminades, sortejos i altres activitats s’inverteixen en adquirir més eines, per a continuar treballant en la recuperació de senderes i camins del nostre terme.

Junta de Figot Tour

 • President:

  Ramon Puig

 • Vicepresidents:

  Jordi Castellví i Antonio Losa

 • Tresorer:

  Joan Carles Baró

 • Secretària:

  Anna Gironés

 • Vocals:

  Jaume Agustí, Javier Espinosa, Emilio Romera, Llum Roca, Ester Baró, Marta Cugat, Mar Cugat, Gemma Cugat, Sonia Arbonés Montse Codony i Otto Bygsoe

Agenda

Calendari Caminades 2023

Fes-te soci!

Quotes anuals:

 • SOCI INFANTIL

  de 0 a 13 anys: 5€
 • SOCI JUVENIL

  de 14 a 17 anys: 10€
 • SOCI ADULT

  de 18 a 64 anys: 15€
 • SOCI VETERÀ

  a partir de 65 anys: 10€

Forma part d’una associació activa i participa decidint en assemblea els calendaris d’activitats, proposant rutes i formant part de la seva organització, amb veu i vot en tots els temes. Fes salut, fes esport!

Alta soci Figot Tour

 • DD barra MM barra AAAA

Avís legal D’acord amb l’obligació d’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i La Llei orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, volem informar-li: A FIGOT TOUR estem compromesos amb la Protecció de les seves dades personals i volem proporcionar-vos tota la informació perquè conegui els tractaments que realitzem de les vostres dades personals. També, us informem que, compromesos amb el compliment de la normativa vigent, apliquem les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, d’acord amb els possibles riscos que puguin existir per als drets de les persones.

El responsable del tractament de les vostres dades personals és l’associació FIGOT TOUR amb NIF: G01867704 i domicili a Plaça de la Vila, 1 de Riba-roja d’Ebre (Tarragona).

Les vostres dades personals com a associat seran tractades per FIGOT TOUR de forma legítima, sobre la base de la relació contractual que es fonamenta en la inscripció (RGPD. Article 6.1.b) amb la finalitat les qüestions pròpies de la condició de soci i l’enviament d’informació relativa a l’entitat i les activitats organitzades per la mateixa.

Així mateix us informem que les vostres dades es conservaran durant el manteniment del vincle amb l’entitat (la finalitat per a la qual es recullen) i després de la finalització de la relació, quan existeixi alguna obligació legal de conservació de dades.

Les dades personals, objecte de tractament són les següents:

Dades identificadores: Nom i cognoms, NIF, data de naixement, TSI, adreça postal, telèfons, e-mail.

Les seves dades no es comunicaran a tercers excepte para el compliment d’obligacions legals. En cas d’estar interessat a exercir els drets que li reconeix la normativa de protecció de dades, té reconeguts els drets d’accés a les dades objecte de tractament per l’associació, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides, oposició i a la portabilitat de les dades.

Així mateix, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Aquests drets poden exercir-se enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic: figottour@gmail.com

En cas de considerar vulnerats els seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades (www.aepd.es).

A Riba-roja d’Ebre , 8 de febrer de 2021

LA JUNTA DIRECTIVA

Avantatges socis

 • Participació gratuïta en totes les caminades

 • Assegurança de responsabilitat civil

 • Participació en activitats de germanor amb altres associacions i clubs

 • Accés a sortejos i promocions

Beneficis del senderisme

– Crema calories

– Augmenta el to muscular

– Ajuda a mantenir la massa òssea

– Facilita controlar la hipertensió

– Millora l’estat d’ànim

– Redueix l’ansietat i l’estrés