• Demogràfia

Demogràfia

Al fogatjament de l’any 1358 hi havia 23 focs, i no es va registrar un increment significatiu fins el segle XVI (62 focs l’any 1553). Els habitants havien augmentat fins a 1.051 l’any 1830, i 1.887 el 1860. La població encara va seguir augmentant fins els 2.491 l’any 1920. Aquest moment va marcar una inflexió negativa, portant fins als 1.626 habitants comptabilitzats el 1950.

Els anys posteriors la població es duplicà gràcies a la construcció del pantà, assolint la màxima dimensió vers el 1965 (4.186 habitants oficials i segurament més de 7.000 reals). En una evolució erràtica que ha estat una constant en la història riba-rojana, el 1970 la població era només de 2.288 persones.

A partir d’aquesta data la població ha patit una contínua tendència decreixent, tot i que la construcció de la Central Nuclear d’Ascó va mitigar la reducció els primers anys. Els habitants eren 2.104 el 1981, 1.607 el 1991 i 1.310 el 2001. Actualment es pot parlar d’una certa estabilització (amb 1.321 habitants el 2011), gràcies en bona part a l’afluència de població d’origen britànic.

Un tomb per Riba-roja d’Ebre
Situació
Calendari Festiu
Entitats
Comerç i Empreses