L’Ajuntament i l’empresa Lestaca acorden ampliar el conveni per construir un nou centre de valorització que crearà 30 nous llocs de treball a Riba-roja

L’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre i l’empresa Lestaca, promotora del dipòsit controlat de residus industrials de classe II (no perillosos) i el centre de valorització de residus de les Valls, han arribat a un acord per tirar endavant una nova inversió basada en tecnologia innovadora que suposarà “un impacte directe de 30 llocs de treball aproxi-madament, a més de l’impacte indirecte en la indústria auxiliar que pugui menester i la millora comercial de la zona”, segons s’inclou en l’addendum acordat al conveni admi-nistratiu de col·laboració entre Ajuntament i empresa en vigor actualment. Aquest ad-dendum suposa l’ampliació del conveni aprovat a finals de 2018 incorporant un nou punt, el qual serà aprovat al pròxim plenari municipal, formalitzant així l’acord d’aquesta nova inversió al municipi.

La Corporació Municipal, amb representants del Grup Griñó i Urbaser, dilluns a Riba-roja, en la presentació de la inversió als regidors.

La Corporació Municipal, amb representants del Grup Griñó i Urbaser, dilluns a Riba-roja, en la presentació de la inversió als regidors.

L’acord preveu “una nova instal·lació de valorització al municipi la finalitat de la qual serà la conversió, mitjançant les millors tècniques disponibles, de diferents tecnologies de plàstics per a la seva posterior conversió en combustible líquid i reutilització”, se-gons es descriu en l’acord, avalat per tota la Corporació Municipal riba-rojana. Ahir dilluns, el director general del grup Griñó, Joan Griñó, i el delegat d’Urbaser a Catalu-nya, Jordi De Pineda, les dues societats que van constituir Lestaca per tirar endavant el projecte de les Valls, van visitar Riba-roja d’Ebre per presentar aquesta nova tecnologia a tots els regidors municipals. Ajuntament i empresa van oficialitzar l’acord en una fotografia d’unitat, ratificant així el compromís amb el projecte d’ambdues parts.

Planta de despolimerització catalítica
Aquesta nova inversió anunciada a Riba-roja d’Ebre es una tecnologia coneguda com a despolimerització catalítica, que el grup Griñó ja està desenvolupant a la seva planta de Constantí, i que consisteix en el tractament mecànic de determinats residus que no es poden reutilitzar o reciclar i que, per tant, anirien al dipòsit, però que així poden ser recuperats com a Residus Sòlids Recuperats (CSR), transformant així els residus en un combustible d’alt poder calorífic, substitutiu d’altres combustibles fòssils. Aquesta tecnologia ha estat premiada i reconeguda per diverses organitzacions, entre elles el LIFE PROGRAM de la Comissió Europea l’any 2014. Segons l’empresa, és “una tec-nologia de futur i amb una base de coneixement àmplia que es continua desenvolu-pament i optimitzant”.

L’anunci d’aquests nous 30 llocs de treball és, segons la Corporació Municipal, forma-da per PdeCat i Progrés Municipal (PM-PSC), “un molt bon acord per al municipi, i una oportunitat de reactivar l’economia local i de la comarca, creant ocupació i captant po-blació per Riba-roja i per l’entorn, afectat els darrers anys per la desindustrialització causada pel tancament de la fàbrica de Flix i davant el ja no tan llunyà tancament de les centrals nuclears”. I, com s’apunta en l’addendum, permet “complir amb els princi-pis d’economia circular i de millora del medi ambient”, en un camp industrial com el dels residus que forma part de l’estratègia Europa 2020 per impulsar la transició d’Europa cap a un model de creixement sostenible (economia circular).

Unanimitat i una ‘molt bona notícia’ per a Riba-roja i la comarca
La incorporació d’aquest punt al conveni permet sumar a l’acord al grup municipal Progrés Municipal, que a finals de 2018 va votar en contra no del projecte de les Valls sinó del nou conveni renegociat per fer viable el projecte ( l’anterior conveni de 2008 no complia la nova llei de convenis de 2015), ja que no incloïa el compromís de 2008 de crear 40 llocs de treball en una indústria paral·lela. Aquest acord “pot situar a Riba-roja com a referent en la gestió mediambiental i impulsa l’economia circular a la Ribera d’Ebre i a les Terres de l’Ebre”, diu el portaveu del grup PM, Jose Luís Aparicio, qui l’any 2008 havia negociat el primer conveni amb l’empresa.

El conveni de 2018, que substituïa el de 2008, inclou contraprestacions econòmiques (cànon) al municipi durant els 21 anys d’explotació del dipòsit de residus i el centre de valorització de les Valls, entre els quals un mínim de 240.000 euros anuals per a les arques municipals els primers tres anys, 265.000 a partir del quart any, mantenint els 3 euros/tona en el cas improbable que entrin residus urbans. També contempla a crea-ció de 14 llocs de treball, que els veïns no paguin la taxa municipal de la brossa a par-tir de 2019 i una inversió de 4 milions d’euros en un vial d’accés, convenint el camí de Maials, una via d’evacuació del Pla d’Emergències Nuclear (PENTA), en una carretera de sis quilòmetres, amb dos carrils de tres metres d’ample i un metre de cuneta, inde-pendent de la futura carretera d’Almatret, també en tràmit.

Als 10,5 milions d’euros que preveu el cànon al municipi que ja estaven signats en el conveni de finals de 2018 s’incorporen ara l’anunci d’aquests 30 nous llocs de treball de la nova indústria al voltant del tractament de residus, inclòs en l’addendum. El pro-jecte de les Valls, anunciat fa una dècada, disposa de la llicència mediambiental des de 2012 i de la llicència urbanística des de 2013. El passat mes de desembre l’empresa va fer efectiva la compra dels terrenys, a la partida de les Valls, i va tramitar el permís per iniciar les obres a l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre.

Més informació del projecte de les Valls en aquest enllaç.