Noves instal·lacions i millores a la zona del Poliesportiu coincidint amb la nova temporada de piscina

La temporada estival ve marcada per l’obertura al públic de la piscina municipal i un increment en el nombre d’usuaris que fan ús de les instal·lacions esportives del municipi. Coincidint amb aquestes dates, l’Ajuntament de Riba-roja d’Ebre ha finalitzat diverses actuacions a la zona poliesportiva, entre les quals hi ha l’eliminació de les goteres i els problemes tèrmics del poliesportiu municipal.

Així, s’ha realitzat una actuació en el sostre del pavelló per revestir-lo amb una capa de quatre centímetres de poliuretà, sobre la qual s’hi ha posat pintura de cautxú de color verd. Tot això per impermeabilitzar-lo i aïllar-lo tèrmicament, reparant també les seves canalitzacions de pluvials. Aquesta obra ha estat llargament reivindicada pels usuaris del poliesportiu i ha de posar fi als problemes d’humitat i goteres que afectaven aquest equipament bàsic del municipi, on s’hi realitzen nombroses activitats, com la gimnàstica de manteniment, els entrenaments de la Joventut Esportiva Riba-roja o algunes de les classes d’educació física de l’escola. La inversió ha estat de 32.000 euros i ha anat a càrrec de l’empresa Aïllaments Ramon Fernández.

Regulació dels accessos i el trànsit rodat

Una altra de les actuacions ha estat la regularització en el trànsit de la zona d’accés al Poliesportiu. Així, les darreres setmanes s’han dut a terme treballs per eixamplar les voreres i ordenar l’aparcament exterior de la zona esportiva, inclòs l’arranjament de les entrades i sortides a guals. També s’han fet els treballs de senyalització horitzontal i enjardinament de la zona, i resta pendent d’instal·lar-se la senyalització vertical després de l’estiu.

Aquest projecte ha estat finançat a través de dos Plans d’Ocupació de la Generalitat, la qual cosa ha permès contractar un oficial de 1a i un peó per realitzar els treballs, juntament amb personal propi de la brigada municipal. Aquest fet, juntament amb l’aprofitament de material ja existent en el magatzem municipal, ha permès reduir significativament el cost d’aquesta obra (dels 22.000 euros previstos inicialment en el projecte, a 13.000). L’objectiu és reduir la perillositat de la cruïlla de l’avinguda Reus amb els carrers Sant Agustí i de la Ribera.

Piscines obertes fins al setembre

A més, des del passat 21 de juny estan obertes al públic les piscines municipals, cada dia de les 11 a les 20 hores. Aquest servei de temporada té cost de 18.000 euros a càrrec del pressupost municipal, i ha suposat la creació de cinc llocs de treball al municipi per la contractació de dos socorristes i tres persones per  gestionar l’entrada a les instal·lacions. A més, aquest any s’han invertit 3.000 euros en el manteniment de les piscines, en concret per canviar la sorra dels filtres de l’aigua.

La pista de pàdel, un revulsiu al teixit associatiu local

L’estrena de la temporada d’aigua va coincidir amb la inauguració d’una nova pista de pàdel, un equipament que ha estat impulsat pel Club de Tennis de Riba-roja amb el suport de l’Ajuntament. La posada en marxa d’aquest equipament, ha suposat un important revulsiu per aquesta entitat local, creada a principis de la dècada els anys 70 però inactiva fins fa un any.

I és que animats per la pràctica del pàdel, la posada en marxa de la nova pista ha suposat l’entrada d’una quarantena de nous socis al Club de Tennis (actualment són uns 60 socis). El president de l’entitat, Miquel Àngel Cervelló, destaca aquest “boom del pàdel” i valora el paper del Club de Tenis i la posada en marxa de la pista de pàdel com un factor “importantíssim per potenciar la practica d’esport al nostre poble i l’activitat de la pròpia entitat, inactiva durant molts anys”. A més cal destacar que el Club de Tennis agrupa veïns de totes les edats.

Els interessats en jugar a pàdel a Riba-roja han de dirigir-se al bar del poliesportiu per reservar pista, també poden fer-ho a través dels membres de l’entitat.